Tidningsreklam har kommit långt sedan starten på 1700-talet. Det som en gång var ett primärt marknadsföringsmedel för företag av alla storlekar blir nu allt mindre vanligt i takt med att andra former av reklam tar plats.

Låt oss ta en titt på hur tidningsreklam har förändrats genom åren och hur långt marknadsföringen har kommit idag.

Tidningsreklamens historia

Vid starten var tidningarna fortfarande den viktigaste källan till nyheter och information. Annonsörerna lade stor vikt vid att använda tryckta tidningar för att nå sin målgrupp. Annonserna placerades vanligen i ett särskilt avsnitt av tidningen och tog upp en hel sida eller mer. De var ofta fyllda med ikonbilder och iögonfallande, i syfte att dra uppmärksamhet till den produkt eller tjänst som marknadsförs. Man ska minnas att på denna tid fyllde annonser också funktioner som idag ersatts av sökmotorer och annat. Nämligen att informera om vad som finns i ditt område.

Sofia Gumaelius öppnade en reklambyrå i Stockholm 1877. Hon blev den första kvinnan som arbetade inom svensk reklam och publicitet. Hon fick Hellefors bruk som kund och placerade en annons i flera stora tidningar för deras räkning. Annonsen kostade 217 kronor och 70 öre.

Annonser med bilder

Gumaelius startade snart sin egen annonsbyrå och tidskriften Annonsören, i vilken flera boktryckerier annonserade. Annonsörens första helsidesannons köptes av Mössebergs Vattenkuranstalt. Den skulle tryckas i 118 olika tidningar. Tidigare hade man använt sig av enstaka tecknade serier, men nu började grafik och bilder i annonserna verkligen slå igenom. Sofia Gumaelius Annonsbyrå är den drivande kraften bakom detta.

Detta var ett vinnande koncept som fortsatte vara populärt inom tidningsannonsering ända fram till internets ingång.

Tidningsreklam på 2000-talet

I dag är tidningsreklam inte lika vanligt förekommande som tidigare. Detta beror delvis på de digitala mediernas och internets framväxt. Med så mycket information som finns tillgänglig inom räckhåll vänder sig fler människor till onlinekällor för att få nyheter och information. Annonsörerna har varit tvungna att hitta nya och innovativa sätt att nå sin målgrupp, vilket har lett till att tidningsreklamen har minskat.

I början av 2000-talet började annonsörerna experimentera med olika former av nätreklam. Det handlade bland annat om bannerannonser, popup-fönster och e-postmarknadsföring. Medan dessa former av reklam används fortfarande i dag, men den har blivit mindre effektiv i takt med att människor har blivit bättre på att ignorera den.

Annonsörer vänder sig nu till native advertising, som är en form av online-reklam som smälter in i innehållet på webbplatsen. Denna typ av reklam är svårare att ignorera och har visat sig vara effektivare när det gäller att nå målgruppen.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att tidningsreklam har förändrats mycket genom åren. Det som en gång i tiden var ett primärt marknadsföringsmedel blir nu allt mindre vanligt i takt med att andra former av reklam tar över.