1924 var ett betydelsefullt år för den som tyckte om svenska skämttidningar. Det var då som den klassiska Söndags-Nisse slogs ihop med skämttidningen Strix. Den kom att ges ut så länge som till 1955, det vill säga i hela trettio år. Men det är ändå inte något rekord. Den riktiga klassikern Söndags-Nisse gavs ut i hela 62 år, mellan åren 1862-1924!

Söndagsnisse-Strix var med andra ord en stor succé, och omtyckt av många läsare i Sverige. Efter 1955 gick det över fyrtio år då man hade kunnat tro att Söndagsnisse-Strix gått i graven. Men 1998 hände något spännande för de lojala anhängarna. Tidningen ”Nya Söndagsnisse-Strix” började ges ut som en bilaga till Grönköpings Veckoblad, vilket i sin tur också var en sorts skämttidning. Grönköpings Veckoblad var en parodi på en lokaltidning med massor av humoristiska inslag. Denna delade utgivning fortsatte ända till 2006, då tidningen var tvungen att läggas ned på grund av bristande ekonomi. Den prenumerant som då hade betalt för bilagan fick kompensation i och med antingen boken ”Vem är vem i Grönköping?” eller att de fick prenumerera längre på Grönköpings veckoblad än vad de egentligen hade betalat för.

Söndags-Nisse var ursprungligen en fristående produktion och när den slogs ihop med tidningen Strix som startades och leddes av Albert Engström hade den nystartade produktionen flera olika redaktörer. Mellan 1924 och 1942 var det Hans Zetterström som stod vid rodret, för att avlösas av Gösta Chatham som hade hand om redaktionen mellan 1942 och 1943. Sedan var det Seth Bremberg som höll i trådarna ända fram till 1955.

Under den senare perioden av Söndagsnisse-Strix utgivning (det vill säga 1998 till 2006) var det Erik Blix som var redaktör. Nog hade man kunnat sörja den upphörda utgivningen av Söndagsnisse-Strix, men betänk då att den faktiskt har levt upp en gång förut. Med lite tur kommer tidningen att börja ges ut igen förr eller senare, på ett eller annat sätt!